SSRC FINALEN

MILLEBYGDEN
17 oktober 2009
Bilder från SS 2, 4, 5 & 6

Jimmy Kristensen Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 2
Andreas Berg SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 2
Johan Sundqvist Ljungby MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Jimmie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Fredrik Hellman Hästveda FRC SSRC Finalen 2009 SS 2
Ola Schönström Arlövs MC SSRC Finalen 2009 SS 2
Anders Svensson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Magnus Johansson Älmhults MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Magnus Ohlsson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 2
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 2
Christer Ax Asarums MS SSRC Finalen 2009 SS 2
David Bellborg Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Christoffer Holmberg Karlskrona AK SSRC Finalen 2009 SS 2
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 2
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Rickie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Kjell Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 2
Thord Johansson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 2
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 2
Andreas Magnusson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Osborn Eklundh SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 2
Joachim Grahn SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 2
Björn Persson Huddinge MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Björn Persson Huddinge MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Ingvar Andersson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Stoffe Nilsson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 2
Johan Sundqvist Ljungby MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Fredrik Hellman Hästveda FRC SSRC Finalen 2009 SS 4
Ola Schönström Arlövs MC SSRC Finalen 2009 SS 4
Anders Svensson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Henrik Levin SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 4
Samuel Linddahl Norrahammars MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Magnus Ohlsson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Mikael Larsson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 4
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Lars-Åke Lindelöw SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 4
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 4
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Stefan Wass Vara MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Pierre Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Rickie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Kjell Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Thord Johansson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 4
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Andreas Magnusson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Joachim Grahn SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 4
Ingvar Andersson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Stoffe Nilsson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Anders Jonasson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 4
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 4
Robin Adolfsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Jimmie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Fredrik Hellman Hästveda FRC SSRC Finalen 2009 SS 5
Ola Schönström Arlövs MC SSRC Finalen 2009 SS 5
Henrik Levin SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Anders Strömbeck Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Magnus Ohlsson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Michael Håkansson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Kristoffer Thörjesson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Mikael Larsson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Lars-Åke Lindelöw SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Fredrik Nilsson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Christer Ax Asarums MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 5
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Kjell Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Andreas Magnusson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Joachim Grahn SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 5
Torbjörn Gunnarsson Tomelilla MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Ingvar Andersson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Stoffe Nilsson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 5
Anders Jonasson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 5
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 5
David Pettersson Asarums MS SSRC Finalen 2009 SS 6
David Pettersson Asarums MS SSRC Finalen 2009 SS 6
David Pettersson Asarums MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Robin Adolfsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Fredrik Lenander Trelleborgs MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Jimmie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Jimmie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Fredrik Hellman Hästveda FRC SSRC Finalen 2009 SS 6
Ola Schönström Arlövs MC SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Svensson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Henrik Levin SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 6
Samuel Linddahl Norrahammars MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Strömbeck Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Strömbeck Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Strömbeck Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Per-Ola Thörnberg Vetlanda RRC SSRC Finalen 2009 SS 6
Magnus Johansson Älmhults MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Magnus Ohlsson Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Michael Håkansson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 6
Kristoffer Thörjesson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Kristoffer Thörjesson Ryds MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Mikael Larsson SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 6
Robert Norss Vetlanda RRC SSRC Finalen 2009 SS 6
Magnus Carlsson Wäxjö MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Pontus Mejving Skillingaryds MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Lars-Åke Lindelöw SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 6
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 6
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 6
Mattis Olsson Gullabo RC SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Anders Lindström Kristianstads MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Pierre Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Rickie Borgström Olofströms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Kjell Fransson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Mats Karlsson Vimmerby MS SSRC Finalen 2009 SS 6
Joachim Grahn SMK Hörby SSRC Finalen 2009 SS 6
Torbjörn Gunnarsson Tomelilla MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Ingvar Andersson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Ingvar Andersson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Stoffe Nilsson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Stoffe Nilsson Hässleholms MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Totalsegrare I SSRC Finalen 2009 
Åke Jacobsson Emådalens MK SSRC Finalen 2009 SS 6
Home